Eko Fresh

Ekrem Bora (born 3 September 1983), better known by his stage names Eko Fresh or Elektro Eko, is a German rapper of Turkish descent. Leia mais